محمد عظیمی

رئیس شورای اسلامی شهر

عضو شورای شهرستان قرچک و رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل توسعه شهری و روستایی شورای اسلامی استان تهران، نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تحویل معاملات عمده شهرسازی ماده (11) در شهرداری قرچک و نماینده شورای شهر در شورای آموزش و پرورش، شورای اداری گروه فرمانداری قرچک

زلیخا جباری

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

رئیس شورای شهرستان قرچک، عضو کمیسیون فنی و عمرانی شورا، نماینده شورای شهر در کمیسیون مناقصات و اعتبارات دولتی و عضو کمیسیون نامگذاری در شهرداری و نماینده شورای شهر در کار گروه زنان کار آفرین فرمانداری قرچک

مهدی زمانی افشار

عضو شورای اسلامی شهر

رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر، عضو کمیسیون حقوقی و امور اداری و کمیسیون فنی و عمرانی و شورای شهر، نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده صد (2) و کمیته نامگذاری در شهرداری قرچک و نماینده شورای شهر در شورای حمل و نقل و ترافیک، اقدامات عمرانی و تنظیم بازار در کار گروه فرمانداری قرچک

رضا سلگی

عضو شورای اسلامی شهر

عضو کمیسیون حقوقی و اداری و کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر و نماینده شورای شهر در کمیسیون تحویل ماده 77 در شهرداری قرچک

ایرج شیرنژاد

عضو شورای اسلامی شهر

عضو شورای اسلامی شهر

حسین حیدری

عضو شورای اسلامی شهر

خزانه دار و سخنگو شورای شهر قرچک، نماینده شورا در کمیسیون تحویل معاملات عمده ماده (11) خدمات شهری، عضو کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی شورای شهر و نماینده شورای شهر در کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری فرمانداری قرچک

اژدر نوروز پور

عضو شورای اسلامی شهر

عضو شوری شهرستان قرچک و سخنگو شورای شهرستان، عضو شورا در کمیسیون امور بانوان شورای شهر، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی شورای شهر، نماینده سبز در شهرداری قرچک، نماینده شورای در کمیسیون مشارکت های شهرداری قرچک و نماینده شورای شهر در سلامت و امنیت و غذایی در کارگروه فرمانداری قرچک

محسن کهزادی

عضو شورای اسلامی شهر

عضو شورای شهر

سید جعفر ضیایی

عضو شوراسلامی شهر

عضو کمیسیون های حقوقی و امور اداریف کمیسیون فرهنگی و امور اجتماعی و کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر، نماینده شورای شهر در کمیسیون تحویل معاملات عمده (11) عمرانی در شهرداری قرچک و نماینده شورای شهر در مبارزه با مواد مخدر و کتابخانه های در کار گروه فرمانداری قرچک

Powered by DorsaPortal