شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۸/۱/۶
/
/ اسفندسر مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری قرچک شد
/
 
 

در راستای ادغام سازمان های مرتبط با استناد به دستور وزارت کشور، سازمان های تاکسیرانی واتوبوسرانی قرچک ادغام شدند وآقای محمد اسفندسر طی حکمی ازسوی شهردار قرچک با عنوان مدیرعامل این سازمان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرچک محسن خرمی شریف شهردار قرچک اظهار داشت: سازمان حمل و نقل بار و مسافرمیبایست نگاه جامع و کاملی به حمل و نقل بار و مسافر داشته باشد و هماهنگ و یکپارچه عمل نماید.

ایشان در ادامه افزود :از عملکرد آقایان دوستی و زینالی، مدیران عامل سابق سازمانهای اتوبوسرانی و تاکسیرانی تقدیر و تشکر کرده وهمچنین از اعضای شورای اسلامی شهر قرچک در زمینه حمایت از شهرداری در جهت ادغام این سازمان ها قدردانی کرد.

شهردار قرچک تاکید کرد: مدیر عامل سازمان باید تمام تلاش خود را برای انگیزه در شهروندان ایجاد کند تا مردم از حمل و نقل عمومی استفاده کنند و راه حل آن نیز این است که اتوبوسهای نو در ناوگان حمل و نقل استفاده کند

خرمی شریف در پایان عرایض خودخاطرنشان شد: این مجموعه باید مورد توجه قرار گیرد و ما باید دیدمان را نسبت به حوزه حمل و نقل وسیع تر کنیم که شهروندان از تغییرات کنونی رضایتمندی کامل را داشته باشند. 

اسفندسر مدیرعامل سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهری قرچک شد
1396/12/15
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قرچک
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal