شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۳
/
/ توسعه قرچک با اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی
/
 به گزارش روابط عمومی شهرداری قرچک، خرمی شریف در جلسه ویدئوکنفرانسی با معاون عمرانی استانداری با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های مهم شهری، خواستار حمایت استانداری برای اجرای کمربندی های شهر قرچک و تعیین تکلیف اراضی موات شد.
عظیمی رئیس شورای اسلامی شهر قرچک نیز در این جلسه با اشاره به تعریف چند پروژه مهم عمرانی و فرهنگی برای شهرستان گفت: ساخت و ساز در قرچک به لحاظ تراکم جمعیت و محدودیت سرزمینی، در ارتفاع رشد کرده و همین امر خدمت رسانی در مواقع بحرانی را دچار چالش می کند، به همین منظور برای ارتقای امکانات مدیریت بحران از جمله تجهیزات و ادوات آتش نشانی نیازمند کمک های استانی بخصوص سازمان برنامه و بودجه مطابق تفاهم نامه صورت گرفته هستیم.
سایر اعضای شورای شهر نیز با طرح موضوعات مختلف خواستار تعیین تکلیف اراضی موات، ارتقای سرانه های بهداشت و درمان و تجهیز بیمارستان شهید ستاری، توسعه محدوده سرزمینی، استقرار تمامی ادارات و سایر مشکلات زیرساختی در حوزه های مختلف شدند.
 توسعه قرچک با اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی
1399/08/29
روابط عمومی
/ /
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/شوراي شهر
/
//
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal