شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۳
واحد روابط عمومی
 وظایف:
-برنامه ريزي به منظور تبيين صحيح وظايف وفعاليتهاي شهرداري براي آگاهي واطلاع عمومي واعمال آن با شيوه هاي اصولي و متناسب
-نظارت بر حسن انجام امور مختلف تشريفاتي نظير تهيه و نصب تابلو، پويتر، پرچم، پلاكارد و آگهي در خصوص فعاليتهاي جاري، برحسب ضوابط اعلام شده
-تهيه و انتشار بروشورهاي راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت خدمات شهرداري
-برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي، مراسم ها، سخنراني ها و ...
- ارائه آماري فعاليتهاي انجام شده شهرداري و انتشار آن به صورت بولتن يا بروشور ماهانه يا سالانه براي اطلاع عموم و انتشار در رسانه هاي گروهي و جلب همكاري مردم در امور مربوط به شهر با همكاري رسانه هاي گروهي
-جمع اوري اطلاعات مربوط به ايجاد بانك اطلاعاتي و تهيه وتدوين مناسب گزارش فعاليتهاي فصلي و سالانه شهرداري
-ساماندهي مكاتبات مردمي به شهرداري وفعال سازي سيستم انتقاد و پيشنهاد و فعالتر نمودن عناصر وسيستم هاي پاسخگويي به نامه ها با هماهنگي سلسله مراتب ما فوق
-برنامه ريزي براي ارتباط موثر و مستمر مجموعه مديران شهرداري با اقشار مختلف و با رويكردهاي متفاوت مديريت شهري
- انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal