شعار سال
به درگاه الکترونیکی شهرداری قرچک خوش آمدید.
۹۹/۱۱/۳
معاونت حمل و نقل و ترافیک
وظایف:
-تلاش براي بهبود امرعبور و مرور درشهر ازطريق مطالعه، برنامه ريزي، طراحي، آموزش، نظارت وهماهنگي درامرحمل ونقل وترافيك شهرجهت جابجائي ايمن، ارزان،سريع و راحت مسافران ، عابران و كالا ميباشد.
تهيه آمار واطلاعات وايجاد بانك اطلاعات حمل ونقل شهر وارتباط بادستگاههاي ذيربط.
تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت وبلند مدت.
-تدوين نظام برنامه ريزي وتهيه طرحهاي مورد نياز اجرا ونظارت حمل ونقل وترافيك شهر.
-انجام مطالعات مورد نياز حمل ونقل درون شهري وبه هنگام سازي ادواري آنها.
-تدوين سياستها وخط مشي هاي اجراي لازم.
-اعمال نظارت براداره امورپاركينگ هاي حاشيه اي عمومي وخصوصي.
-تهيه طرحها وارائه پيشنهاد براي جابجائي ايمن مسافر وكالا.
-رعايت سياستها، استانداردها، قوانين ومقررات براي حفظ محيط زيست و كاهش مصرف انرژي دركليه طراحي ها و  راه كارهاي اجرائي.
-انجام ساير وظايف مرتبط باواحد حمل ونقل وترافيك و ساير امورقانوني كه از طرف مسئولين بالاتر ابلاغ ميگردد.
/
/ مناسبت ها
/
شعار97
/ /
/
/نقشه شهر
/
نقشه شهر
//
Powered by DorsaPortal