امام علی (ع): هر روزی که در آن خداوند نافرمانی نشود، عید است
امور اداری
 
نظارت درتأمين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم ازحقوقي و حقيقي ازلحاظ مكاتبات و مراجعات
- نظارت درتأمين احتياجات شهرداري از لحاظ وسائل و لوازم اداري با درنظر گرفتن اعتبارات مصوب
- تهيه بخشنامه ها و دستورالعملها و مقررات براي بهبود تشكيلات درسازمان و ايجاد هماهنگي وحدت عمل و نظر
- رسيدگي ونظارت بر اجراي طرح طبقه بندي مشاغل كاركنان شهرداري
- نظارت براجراي قوانين و مقررات و آئين نامه هاي استخدامي
- مطالعه و بررسي وظائف و مسئوليتهاي هريك از واحدهاي سازماني بمنظور سنجش و تشخيص احتياجات از لحاظ افراد و تجهيزات لازم براي انجام كار
- تهيه برنامه ها و دستوالعملهاي آموزشي و آموزش كاركنان شاغل وآشنا نمودند آنها با مقررات و وظائف شهرداري و موسسات تابعه محيط كار وخصوصيات شغل مورد نظر جهت شركت كنندگان درهريك از دوره هاي اموزش
- نظارت برتشكيل كلاسها و دوره ها و يا معرفي كاركنان به موسسات آموزشي بمنظور بالابردن سطح معلومات تخصصي و حرفه اي آنان.
- نظارت برتهيه پيش نويس هاي نامه هاي اداري وصدور دستورات لازم درجهت اصلاح مكاتبات اداري.
- نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدور دستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.
- نظارت برطرحهاي رفاهي عمومي كاركنان ازقبيل شركتهاي تعاوني مصرف،مسكن وامور ورزشي وغيره.
- آشنا نمودن مسئولين واحدهاي تحت سرپرستي باقوانين ومقررات اداري جديد.
- مطالعه وبررسي درخصوص مسائل سازماندهي وارائه پيشنهادات لازم درمورد انجام تغييرات ضروري درتشكيلات مورد عمل.
- برگزاري جلسات شوراي اداري وشوراي معاونين شهرداري وتنظيم صورتجلسات مربوطه وابلاغ به واحدهاي ذيربط.
-انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع مي گردد.
 
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات
ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
 
مناسبت ها
Powered by DorsaPortal